Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
3 grudnia 2015 godz. 19:00