Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
5 grudnia 2013 godz. 19:00