Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
4 grudnia 2014 godz. 19:00