Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
3 marca 2016 godz. 19:00