Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
11 czerwca 2015 godz. 19:00