Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
2 czerwca 2016 godz. 19:00