Aukcja Rzeźby (wyniki)
6 kwietnia 2017 godz. 19:00