Aukcja Rzeźby (wyniki)
3 kwietnia 2014 godz. 19:00