Aukcja Rzeźby (wyniki)
24 września 2015 godz. 19:00