Aukcja Rzeźby (wyniki)
17 listopada 2016 godz. 19:00