Aukcja Rzeźby (wyniki)
7 kwietnia 2016 godz. 19:00