Aukcja Rzeźby (wyniki)
7 listopada 2013 godz. 19:00