Aukcja Prac na Papierze (wyniki)
20 lutego 2014 godz. 19:00