Aukcja Prac na Papierze (wyniki)
17 września 2015 godz. 19:00