Aukcja Nowego Designu (wyniki)
27 czerwca 2017 godz. 19:00