Aukcja Grafiki (wyniki)
26 stycznia 2017 godz. 19:00