Aukcja Grafiki i Plakatu (wyniki)
13 października 2016 godz. 19:00