Aukcja Grafiki i Plakatu (wyniki)
16 kwietnia 2015 godz. 19:00