Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
13 grudnia 2012 godz. 19:00