Aukcja Dzieł Sztuki z Kolekcji Fundacji Signum (wyniki)
1 grudnia 2011 godz. 19:00