Aukcja Charytatywna (wyniki)
1 czerwca 2007 godz. 19:00