Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 6 000 zł

olej/płótno, 90 x 122,5 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'S. MŁODOŻENIEC | 2011'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'STANISŁAW MŁODOŻENIEC | "DESZCZYK" 123 x 90 | olej/płótno 2011'
ID: 90514
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.