Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 6 000 zł

akryl/płótno, 100 x 71,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: "PM 16'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'piotr młodożeniec '16 | pływak | akr/pł'
ID: 90546
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.