Art Outlet. Sztuka Współczesna (wyniki)
20 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 35 000 zł

olej, technika mieszana, kolaż/deska, 17 x 25 cm
sygnowany i datowany p.d.: '1990 | E. Rosenstein'
datowany i opisany na odwrociu: '17 x 25 | 1990 | PRZEZ MIASTO'
ID: 77672
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Jeżeli sztuka rozwija się wielokierunkowo (…), ja to mogę mieć w sobie także. Tworczość to jest sprawa wolności i intuicji – żeby otworzyć sobie drzwi na (…) zupełnie niespodziewane dla siebie samej możliwości. Wszystko, co ma zaistnieć, ma być niespodziewane (…). Przestrzeń chce wyjść z obrazu…”. ‒ ERNA ROSENSTEIN

Prezentowana praca wykonana została w technice kolażu, jednej z wielu technik wykorzystywanych przez Ernę Rosenstein. Użycie deski jako podłoża, zamalowanie jej dość cienką warstwą farby, ktora nie pokrywa dokładnie powierzchni, ale pozostawia widoczne usłojenie drewna – pozwala wyeksponować rzeczowość obiektu. Jest to cechą charakterystyczną wielu wytworow Rosenstein. Funkcja reprezentowania, obrazowania łączy się w nich z prostym uobecnianiem materii, jej rzeczowych, haptycznych cech. Ponadto użycie powszednich, banalnych materiałow pozwalało artystce uzyskać efekt niskiej, „śmieciowej” estetyki, wystawiającej na probę utrwalone tradycją kategorie, takie jak decorum sztuki wysokiej. W tworczości Erny Rosenstein wizualna fantazja łączy się z kreacyjną funkcją tytułu, ktory sam wytwarza znaczenia inaczej niedostępne widzom oraz projektuje odbior obrazu. Podobnie dzieje się w przypadku prezentowanego obiektu. Dopiero konfrontacja z tytułem „Przez miasto” pozwala spojrzeć na wytwor artystki inaczej, uwzględniając pewien naddatek jej wyobraźni, ktora w ten sposob może zaintrygować widzow, uruchomić pracę ich wyobraźni oraz wymusić nowe spojrzenie na to, co uchodzi za powszednie i zwyczajne. Tworczość Rosenstein uważa się za mocno powiązaną z surrealizmem. Artystka miała okazję studiować w latach 30. w Wiedniu – mieście, w ktorym żywa była tradycja psychoanalizy, tak ważna dla surrealistow. Następnie związała się z kręgiem przedwojennej, tzw. pierwszej Grupy Krakowskiej. W 1938 w Paryżu miała okazję odwiedzić Międzynarodową Wystawę Surrealizmu. Jej kontakty z krakowskim środowiskiem artystow, z ktorym związana była w dekadach rownież po II wojnie światowej, także nie były bez znaczenia dla jej surrealistycznego poglądu na sztukę – „surrealistyczna atmosfera” cechowała sztukę środowiska krakowskiego w drugiej połowie lat 40. oraz w poźniejszych latach. Jej malarstwo nie da się łatwo zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii stylistycznej – należy pamiętać, że surrealizm był raczej poglądem na sztukę i sposoby tworzenia niż skonkretyzowaną formułą stylistyczną.