172 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 19:00