170 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
16 czerwca 2011 godz. 19:00