166 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
17 czerwca 2010 godz. 19:00