165 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
18 marca 2010 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 21 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 21 000 zł

pastel/papier, 63 x 44,5 cm
sygnowany p. d.: 'K. Stabrowski'
 
ODWROCIE: dedykacja dla "Jutrzenki" (żona artysty)

 
WYSTAWIANY: Muzeum Okręgowe Toruń, 2000 r.

 
POCHODZENIE: Kolekcja pakoska

 
LITERATURA: Kolekcja pakoska, Wokół krakowskiej
"Sztuki", katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu,
2000 r., s. 136
 
OPIS: obraz przedstawia żonę artysty - rzeźbiarkę Julię
Janiszewską (1869 Kowno - 1941 Ząbki koło Warszawy), z
którą ożenił się w 1902 r.


 
BIOGRAM: Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (od
1887 roku). W 1894 roku otrzymał wielki złoty medal i
tytuł "kłassnyj chudożnik" I stopnia. W 1897 roku
wyjechał do Paryża, gdzie przez kilka miesięcy uczył się
w Académie Julian. W 1902 roku został członkiem
Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Został pierwszym
dyrektorem otwartej w 1904 roku Szkoły Sztuk Pięknych (o
której otwarcie wiele lat się starał). Zorganizował dwie
wielkie wystawy indywidualne w Petersburgu (1915) i
Moskwie (1916). We wczesnym okresie twórczości malował
przede wszystkim portrety oraz pejzaże. Później zajął
się obrazami symbolicznymi o charakterze fantastyczno -
mistycznym.