164 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
17 grudnia 2009 godz. 19:00