163 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
29 października 2009 godz. 19:00