162 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
17 września 2009 godz. 19:00