158 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
4 grudnia 2008 godz. 19:00