157 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
18 września 2008 godz. 19:00