155 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
24 kwietnia 2008 godz. 19:00