154 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
28 lutego 2008 godz. 19:00