149 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
26 kwietnia 2007 godz. 19:00