146 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
5 października 2006 godz. 19:00