145 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
22 czerwca 2006 godz. 19:00