135 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
4 listopada 2004 godz. 19:00