132 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
25 marca 2004 godz. 19:00