AUKCJA DESA UNICUM NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY!

28 lutego 2022

AUKCJA DESA UNICUM NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY!

W świetle ostatnich wydarzeń podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu aukcji DESA Unicum na rzecz wsparcia osób z Ukrainy, które przybywają na terytorium Polski. Wierzymy, że każdy może pomóc, dlatego chcemy wykorzystać nasze umiejętności, by nieść realne wsparcie.
100% obrotu zostaje przekazane na Fundację Ocalenie, a DESA Unicum nie pobiera opłaty aukcyjnej.

 

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń postanowiliśmy zorganizować dwie aukcje 9 i 18 marca 2022, które rozpoczną się prelicytacją. 

 

Działania Fundacji obejmą pracę na pierwszej linii wsparcia – podstawowa pomoc socjalna i integracyjna nowo przybyłym osobom. Celem jest stała obecność w punktach recepcyjnych i zapewnianie natychmiastowej pomocy osobom tam rejestrowanym, również na przejściach granicznych, gdzie trwają działania Fundacji. Organizacja zapewni pomoc psychologiczną i prawną w Warszawie, Łodzi i Łomży, gdzie znajdują się Centra Pomocy Cudzoziemcom prowadzone przez Fundację Ocalenie. Lista działań zostanie poszerzona w miarę rozwoju sytuacji.