Post-War & Contemporary. Installations - Environment - New Media (results)
3 December 2020 8 PM CET

Marek Sobczyk (b. 1955)
"Marcel Duchamp" in quotation marks (Discovery of the lost work of art. Bike wheel 1913), 2014
Hammer price: 19,000 PLN
LOT number
223
Marek Sobczyk (b. 1955)
"Marcel Duchamp" in quotation marks (Discovery of the lost work of art. Bike wheel 1913), 2014

Hammer price: 19,000 PLN

steel, 160 x 90 x 50 cm
ID: 91802
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Marek Sobczyk. „muzeum” w cudzysłowie, exhibition catalogue, Zacheta National Art Gallery, Warsaw 2018, p. 71 (ill.)
Exhibited
  • Marek Sobczyk. „muzeum” w cudzysłowie, solo exhibition, Zachęta National Art Galleryi, Warsaw, 5.12.2015 – 31.01.2016
More information
Zaprezentowana praca nawiązuje do słynnego obiektu autorstwa Marcela Duchampa, pierwszej pracy ready-made, którą artysta pokazał publiczności w 1913. Było to odwrócone koło przytwierdzone do stołka, które miało charakter interaktywny, ponieważ widz mógł wejść w interakcje z kołem poprzez poruszanie go. Praca Marka Sobczyka nawiązuje bezpośrednio do pracy francuskiego artysty. Jak artysta opisał pracę w katalogu „’Muzeum’ w cudzysłowie”: „W 1913 roku z wystawy zaginęło Koło rowerowe* (ready made), zostało ukradzione zapewne nie jako ready made, a jako dzieło sztuki. Artysta wykonujący pracę do „muzeum” w cudzysłowie odnalazł to koło po 100 latach już jako dzieło sztuki jedynie (nie ready made), koło bez obręczy, więc nieużyteczne jako rowerowe, za to z aurą promieni, pewną świętą** aurą towarzyszącą tylko pewnym artystom i tylko niektórym ich dziełom. * koło mówi: jako koło rowerowe nigdy nie zaginęłom, ale też nigdy jako koło rowerowe się nie odnalazłom. ** jest miesięcznik „Promień Eucharystii”(Marek Sobczyk, „’Muzeum’ w cudzysłowie”, Warszawa 2018, s. 70). W swoim kształcie praca Marka Sobczyka nawiązuje do słynnego ready-made, jednak wyróżnia ją kilka elementów – zamiast koła artysta zamieści stalowe pręty, stołek natomiast został zastąpiony metalowym podium. Praca należy do cykli powstałego na potrzeby „muzeum w cudzysłowie”. Była to indywidualna potrzeba odpowiedzi artysty na zjawisko gromadzenia kolekcji, powstawanie nowych muzeów, wydawania opracowań oraz katalogów. Sobczyk za pomocą poszczególnych środków artystycznych poddawała analizie styl, jak i nazwisko artysty „tworząc niejako w jego imieniu własne dzieła” (Hanna Wróblewska, ’Muzeum’ w cudzysłowie, Warszawa 2018, s. 2). Autor wchodził w dialog ze sztuką, historia sztuki oraz kulturą.