XXII Contemporary Art Auction (results)
29 March 2012 7 PM CET

Zdzislaw Beksinski (1929 - 2005)
Słodki zapach, 1987 r.
* Bid price: 55,000 PLN
LOT number
25
Zdzislaw Beksinski (1929 - 2005)
Słodki zapach, 1987 r.

* Bid price: 55,000 PLN

oil/canvas, 180 x 140 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
LITERATURA:
Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977-2006,Małgorzata Kurzac, Jan Michalski, red. Maryla Sitkowska, Marta Tarabuła, Galeria Zderzak,Kraków 2006, s. 165.Jarosław Modzelewski (kat.), 1987, poz. 44. Junge Maler aus Warschau. Ausstellung derMalerei (kat. wyst.) Galerie Weisser Elefant, Berlin, lipiec 1989, i il. s. 13.Maryla Sitkowska, Gruppa, w: Gruppa 1982-1992 (kat. wyst.) oprac. M. Sitkowska, Galeria Zachęta, Warszawa, grudzień 1992 - luty 1993, s. 3-12.
WYSTAWIANY :Mam 32 lata i mieszkam w Warszawie, Pawilon SARP, Warszawa 1987 Junge Maler aus Warschau, Galerie Weisser Elefant, Berlin 1989
Studiował w warszawskiej ASP - w 1980 obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-1989 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z M arkiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.
Estymacja: 70 000 - 90 000