XXI Contemporary Art Auction (results)
15 December 2011 8 PM CET

Teresa Rudowicz (1928 - 1994)
Kompozycja 63/22, 1963 r.
* Bid price: 20,000 PLN
LOT number
34
Teresa Rudowicz (1928 - 1994)
Kompozycja 63/22, 1963 r.

* Bid price: 20,000 PLN

olej, collage, technika mieszana/płótno, 81 x 81 cm
na odwrociu sygnowany i opisany: ‘ Teresa Rudowicz | 63/22’Studia rozpoczęła w latach 1948-50 w gdańskiej PWSSP, a kontynuowała pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki w Akademii krakowskiej w okresie 1950-54. Należała do grona współzałożycieli i członków reaktywowanej po drugiej wojnie światowej GRUPY KRAKOWSKIEJ. Najwcześniejsze prace Rudowicz to inspirowane surrealizmem akwarele i fotomontaże (1953 r.). Dalsza jej twórczość utrzymana była w charakterze malarstwa abstrakcyjnego niekiedy metaforycznego. Na przełomie lat 50 i 60 - tych zaczęła tworzyć kolaże, w których z malarskim spoiwem łączyła drobne nieartystyczne "przedmioty gotowe".Estymacja: 38 000 - 46 000 zł