Post-War and Contemporary Art. Works on Paper (results)
5 May 2020 7 PM CET

Jan Tarasin (1926 - 2009)
"Complications 3", 1991
Hammer price: 22,000 PLN
LOT number
27
Jan Tarasin (1926 - 2009)
"Complications 3", 1991

Hammer price: 22,000 PLN

watercolour/paper, 39 x 53 cm
signed and dated lower right: 'Jan Tarasin 91'
signed, dated and described on the reverse: 'JAN TARASIN | "KOMPLIKACJA 3" | 1991'
ID: 84346
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„W moich obrazach ważny jest ruch, dynamika, podnieca mnie gra nieskończonych możliwości, jakie stwarza natura”. Jan Tarasin

Cykl „Komplikacje” to seria, nad którą artysta pracował w dojrzałym okresie swojej twórczości. Zdaje się być ona zwieńczeniem raz obranej przez twórcę drogi artystycznej, a także podsumowaniem problemu, któremu artysta poświęcił swoją twórczość. Obrazy Tarasina są bowiem oddzielnym uniwersum, które wytworzył artysta, przez lata konsekwentnie rozwijając swoją wizję świata zbudowanego ze swoistych symboli, zawsze porządkowanych właściwym mu zasadom kompozycji. Artysta operuje zbliżonym kadrem, powiększa niewielki fragment rzeczywistości, dopatrując się w detalu natury istoty rzeczy. Jakby przypadkowo wybrane kadry tworzące obraz Tarasina próbują uchwycić i pokazać świat wzajemnych powiązań, napięć i odniesień. Na płaszczyźnie zamkniętej kwadratem ramy przedmioty i znaki rozpychają się i walczą o uwagę widza kolorem i kształtem. Każdy z nich wydaje się chcieć zaznaczyć, że jest w tej układance najważniejszym elementem.

Słowa Jana Tarasina opublikowane przy okazji wystawy Grafiki i Malarstwa w 1999 roku w Galerii Sztuki Współczesnej ESTA zdają się rzucać światło na cykl „Komplikacje”: „Słowo komplikacje ma złą opinię. Lubimy rzeczy i sytuacje proste, jasne i czytelne. Chcemy wierzyć, że istnieje jakiś uniwersalny klucz, którym będziemy mogli otworzyć i wyjaśnić najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane, dziś dla nas niedostępne tajemnice. Z drugiej strony wiemy, że natura organizując coraz to nowe wyższe związki i zjawiska czyni to niemal wyłącznie poprzez komplikowanie motywów działań, wzajemnych uwarunkowań i powiązań. Komplikacja jest więc ceną za coraz wyższy poziom organizacji natury. Podobne procesy zachodzą w sztuce, choć ich efekty są o wiele bardziej wieloznaczne i często problematyczne. Raz mamy do czynienia z genialną syntezą, skrótem o ogromnej sile wyrazu i zasobie zawartych treści, a kiedy indziej tylko z martwym schematem czy wręcz z wulgarnym uproszczeniem. W procesach odwrotnych już o wiele trudniej o trafniejsze i odkrywcze rozwiązanie. Nasza wyobraźnia z trudem demontuje i od nowa konstruuje nowe wersje ze znanych jej elementów. Prawie nie jest w stanie wymyślić całkiem nowych. Stosunkowo łatwo przychodzi jej komplikowanie mechanicznego dekoracyjnego wzoru, mechanicznego ruchu maszyny, komplikowanie modułów statycznych konstrukcji i struktur” (Jan Tarasin, Komplikacje, 1999, dostępne na: https://galeria-esta.pl/pliki/katalogi/Wystawa_Grafiki_i_ Malarstwa_Jana_Tarasina.pdf).