The Muses: A Curated Sale (results)
26 September 2019 7 PM CET

Hammer price: 170,000 PLN
LOT number
4

Hammer price: 170,000 PLN

oil/plywood, 52 x 42.3 cm
inscribed on the reverse: ‘K. MIKULSKI | DZIEWCZYNA | ZE SZPILKĄ’, number: ‘11’ and stamp with date: ‘27.PAZ’
ID: 74730
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
 • auction house Agra-Art, November 2008
 • private collection, Poland
Literature
 • Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage, exhibition catalogue, Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź 1987, pos. 38.
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw
 • Artystycznych, Warszawa 1963, pos. 16
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, exhibition catalogue, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne
 • Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław 1960, cat. pos. 18
 • Mostra di Pittura Polacca Contemporanea, exhibition catalogue, Sala Napoleonica, Venice 1959, pos. 42
Exhibited
 • Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collage, Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź, April-May 1987; Galeria Współczesna, Toruń, July 1987; Arsenał, Poznań, August-September 1987; Biuro Wystaw Artystycznych, Płock, October 1987; Salon Sztuki Współczesnej, Bydgoszcz, December 1987; Galeria Awangarda, Wrocław, January 1988
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, March 1963
 • Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego, Związek Polskich Artystów Plastyków Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Wrocław, January 1960
 • Mostra di Pittura Polacca Contemporanea, Sala Napoleonica, Venice, September 1959
More information
W prezentowanej „Dziewczynie ze szpilką”, wybitnym wczesnym obrazie artysty, zauważalny jest wpływ malarstwa sakralnego. Hieratycznie usytuowana postać, bliska poetyce malarstwa wczesnochrześcijańskiego i ikony bizantyjskiej, wznosi lewą rękę i dłoń w geście, niby, błogosławieństwa. Taka frontalna poza i układ rąk przywodzi na myśl ikonografię Pantokratora. Tyle że tutaj wszechwładna jest kobieta. Naga, z naszyjnikiem pereł na szyi hipnotyzuje widza wzrokiem. Postać zjawia w purystycznej przestrzeni niczym w marzeniu sennym o podskórnie erotycznym charakterze. Kompozycja pasowego, czarno-białego tła oraz umieszczone na nim rekwizyty, krzyżujące się szpilki oraz enigmatyczne figury geometryczne wchodzą w dialog z klasykami wielkiej awangardy, malarstwem neoplastycyzmu, suprematyzmu czy konstruktywizm. Dla twórców uczestniczących w Wystawach Sztuki Nowoczesnej, imperatyw nowoczesności był kluczowy jako składnik programu artystycznego.