Post War and Contemporary: "Black and White" (results)
4 June 2019 7 PM CET

Henryk Musialowicz (1914 - 2015)
From the "Thinking" series, 1982
Hammer price: 13,000 PLN
LOT number
242
Henryk Musialowicz (1914 - 2015)
From the "Thinking" series, 1982

Hammer price: 13,000 PLN

mixed/panel, 94 x 78 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Z CYKLU | ROZMYŚLANIA | 1982 | MUSIAŁOWICZ'
ID: 70406
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
More information
Malarstwo moje jest systemem metafor, wywodzi się ono z doświadczeń ludów wielu kultur – ich myślenia i tworzenia, tworzenia i myślenia. Poprzez rozważanie obecności prastarych impulsów i obrazów, szukam tego, co głęboko wspólne, kształtując siebie poprzez wrażliwość własnego wnętrza, jedność własnej formy i treści w nadziei, że dotknę właściwego nerwu i powiem prawdę”.

– HENRYK MUSIAŁOWICZ

Henryk Musiałowicz był artystą o niezwykłej biografii, która miała ogromny wpływ na jego twórczość, zarówno pod względem tematu, jak i formy. Jedne z pierwszych cykli twórca poświęcił doświadczeniom wojennym, przede wszystkim tym mającym miejsce w zniszczonej stolicy. Decydująca zmiana zaszła w malarstwie artysty po odbytej podroży do Holandii w 1956. To wtedy zapoznał się on z malarstwem dwóch wielkich mistrzów – Rembrandta i van Gogha – a przede wszystkim ich późnymi płótnami.

Jak opowiadał o tym doświadczeniu sam Musiałowicz: „Zobaczyłem w Holandii dużo dzieł Rembrandta i van Gogha. Zacząłem śledzić drogi poszukiwań tych mistrzów. Wydaje mi się, że najlepsze dzieła Rembrandta to właśnie obrazy, które powstały w ostatnich latach jego życia. A więc wynik jego stałych poszukiwań. Wtedy, gdy nie tylko rejestrował naturę, ale przede wszystkim przekazywał doznania ze spotkań z naturą. Na pewno trzeba szukać, szukać przez całe życie” (Henryk Musiałowicz [cyt. za:] Świat Henryka Musiałowicza i świat według Niego, Henryk Musiałowicz, Poznań, 2002, [red.] Małgorzata Waller, s. 11).

Artystyczna wyprawa do Holandii była jedynie początkiem. Drugą ważną podrożą odbytą przez malarza była wyprawa do Francji w 1957. Wkrótce po niej artysta zaczął tworzyć w nurcie abstrakcyjnym, posługując się przede wszystkim monochromatyczną gamą barwną, w szczególności czarno-białą. Powrócił także do tematów wojennych, a na jego płótnach pojawiły się reminiscencje wojennookupacyjnej atmosfery.

Zdaje się, że wyprawy artystyczne po Europie doprowadziły artystę do zmiany swojego nastawienia w latach 80. Był to okres podjęcia decyzji o samotnej drodze twórczej. Musiałowicz, jak wielu innych w tym czasie, z trwogą przyjął decyzję o proklamacji stanu wojennego. Jego miejscem spokoju oraz schronienia okazała się letnia pracownia w Cieńszy koło Pułtuska. To właśnie w tym ustronnym miejscu artysta zaczął spędzać coraz więcej czasu i pracował nad najważniejszymi pracami z nowych cykli, wśród których należy wymienić ten, z którego pochodzi prezentowana praca – „Rozmyślania”. W tym okresie Musiałowicz zaczął kłaść duży nacisk na wygląd ram swoich prac. Podobnie jak w zaprezentowanej pracy, uwagę przykuwa ich dekoracyjność oraz rozbudowana ornamentyka. Jak opisuje zmiany, które zaszły w twórczości Musiałowicza w latach 80. Włodzimierz Nowaczyk: „Faktura stała się zagęszczona, farba została zmieszana ze żwirem, nastał czas ‘czarnych obrazów’. One to zbudowały kanon tej twórczości. Artysta stał się klasykiem” (Włodzimierz Nowaczyk [w:] Henryk Musiałowicz, [red.] Małgorzata Waller, Poznań 2002, s. 25).