Post-War and Contemporary Art (results)
11 October 2018 7 PM CET

Hammer price: 14,000 PLN
LOT number
31

Hammer price: 14,000 PLN

acrylic on canvas, 55.5 x 48.5 cm
signed on the reverse: 'nr 26/1974'
ID: 63814
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • corporate collection, Warsaw
More information
Geometria i regularne struktury fascynowały Danutę Lewandowską od początku jej działalności, który przypadł na przełom lat 50. i 60. Zarówno malowane, jak i reliefowe prace można było odczytać jako pochodne świata natury, ale też jako zapisy znakami nieznanego alfabetu. Oryginalne i nowatorskie obrazy, które określa się mianem dojrzałej twórczości artystki, powstały w ciągu zaledwie czterech lat, od 1973 do przedwczesnej śmierci autorki w 1977. Najczęstszym motywem prac Lewandowskiej jest koło, a niekiedy owal. Występują w nich zagęszczające się lub rzednące ku środkowi kropkowania, które przypominają raster. Buduje to warstwę przestrzenną nad tłem. Kolejna płaszczyzna pojawia się wraz z zastosowaniem przez artystkę rytmicznych strun, gęsto rozpiętych nad powierzchnią obrazu, często z namalowanym na nich kołem. Prezentowana praca zawiera wszystkie trzy warstwy przestrzenne: tło-podłoże, złudną płaszczyznę rastrową i trzecią z napiętych strun. W miarę przesuwania się widza, zmian kierunku padania i nasilenia światła obrazy te ulegają nieustannym mutacjom. Pojawiają się w nich efekty nagłych błysków, ruchu, wibracji, proszenia światła i pulsowania świetlnych okręgów.