Post-War and Contemporary Art (results)
5 December 2019 7 PM CET

Jan Tarasin (1926 - 2009)
"The birth of the objects", 1997
Hammer price: 70,000 PLN
LOT number
330
Jan Tarasin (1926 - 2009)
"The birth of the objects", 1997

Hammer price: 70,000 PLN

oil/canvas, 89 x 130 cm
signed and dated lower right: 'Jan Tarasin 97'
signed, dated and described on the reverse: 'JAN TARASIN | 1997 | "NARODZINY PRZEDMIOTOW"'
ID: 79826
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Dzieła artysty stanowią odrębną kategorię w sztuce, są różnorakie, zarówno tradycyjne, jak i pełne nietypowych poszukiwań. Mimo wielu prób klasyfikowani i przypisywania ich w sposób pośredni, jednak nie mieszczą się w modnych kierunkach współczesnego malarstwa polskiego – malarstwie materii, abstrakcji, w sztuce znaków bliskiej kaligrafii czy minimalizmie”.

– IWONA SZMELTER