Post-War and Contemporary Art (results)
21 May 2020 7 PM CET

Hammer price: 90,000 PLN
LOT number
34

Hammer price: 90,000 PLN

oil/canvas, 70 x 50 cm
export and exhibition labels on the reverse
export labels on the reverse
ID: 85326
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • 17 Polish Painters, exhibition catalogue, preface Ryszard Stanisławski, translation Krzysztof Klinger, New York 1966, Warsaw 1965 (ill.)
Exhibited
  • solo painting exhibition, Uppsala, 1964
  • „17 Polish Painters”, D’Arcy Galleries, New York, 1965
More information
„Prawie nigdy nie mam gotowego projektu obrazu. Przystępując do pracy istnieje we mnie niedookreślony pomysł, który w miarę malowania konkretyzuje się, rozwija i często prowadzi mnie w zupełnie nieprzewidzianym kierunku”. Kazimierz Mikulski